193 Sayılı Kanun | Gelir Vergisi Kanunu - Verginet

Gümrük komisyoncuları, bilûmum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; 2. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar.

[index] [1379] [1026] [3590] [6178] [1874] [1885] [7509] [4563] [135] [45]

http://forex-korea.cryptocurrencyexchanges.website